17 maart a.s. – vogelbeurs

Op zondag 17 maart a.s. organiseert de Vogelvereniging Borculo-Neede e.o. weer een vogelbeurs. De beurs vindt plaats bij Café Restaurant De Olde Mölle en is geopend van 9.30 uur tot 12.00 uur.

14 maart – Informatieavond Natuurpark Kronenkamp

Vooruitlopend op de opening van Natuurpark Kronenkamp op 28 juni a.s. wordt op donderdagavond 14 maart om 19.30 uur een informatieavond georganiseerd in de Dr. van Gellicumzaal, Julianastraat 12A in Neede.

Er wordt verteld en getoond wat er allemaal te gebeuren staat en waar gebruik van kan worden gemaakt. 

Het gaat o.a. over het nieuwe ontmoetingscentrum, de natuurwerkplaats,  de vleermuizenexpositie, de geschiedenis van Neede en de ontwikkeling van het waterzuiveringsmuseum.

De stichting hoort graag van u wat u mist of waaraan u een bijdrage wilt leveren.

Geïnteresseerd? De stichting ontmoet u graag op 14 maart a.s.

12 maart – Ria Tuenter bij Novia Noordijk

Ria Tuenter schreef twee boeken over haar moeder met dementie. Op haar eerste verhalenbundel ‘Mam raakt kwijt’ kreeg ze lovende reacties. Vorig jaar maart verscheen het vervolg ‘Kusje voor popje’. Ze komt dinsdag 12 maart bij Vrouwenvereniging Novia in Noordijk. Deze avond zijn niet-leden ook welkom. Voor hen is de entree vijf euro exclusief consumpties. De avond vindt plaats in café Hassink aan de G.L. Rutgersweg 41 in Noordijk, en begint om 19.45 uur.

25 mei 2019 – Open Bedrijvendag Neede

Wat                
Promotie van Neede en Needse bedrijven door middel van het voor het publiek openstellen van de bedrijven en het demonstreren van de werkzaamheden

Waar              
Op bedrijventerrein Wheemergaarden

Wanneer         
Zaterdag 25 mei 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Aansluitend vindt van 17.00 uur tot 22.30 uur een feestavond plaats voor de deelnemende ondernemers, hun medewerkers, zakenrelaties, familie en vrienden.

Horeca            
In de Koopmansweg wordt een grote tent geplaatst die als centraal horecapunt wordt ingericht. Hiervoor worden de Needse horecaondernemers uitgenodigd. Aan de Open Bedrijvendag deelnemende ondernemers mogen hun bezoekers koffie en thee aanbieden. Overige consumpties kunnen door de bezoekers worden gekocht op het centrale horecapunt.

Entertainment  
Overdag wordt (achtergrond)muziek gedraaid door Needse DJ’s, is er vermaak op straat voor zowel jong als oud en komen er spectaculaire activiteiten waar we momenteel nog niks over kunnen zeggen.
Op de feestavond zal een artiest optreden in combinatie met de DJ’s.

Deelname        
Ondernemers gevestigd op Wheemergaarden betalen tussen € 100,00 en € 250,00 (excl. BTW) afhankelijk van het aantal medewerkers. De kosten worden vastgesteld als het aantal deelnemers en de definitieve invulling van het programma bekend zijn.

Centrumondernemers kunnen zich presenteren bij een van de deelnemende bedrijven op Wheemergaarden of in een kraampje op een daarvoor aange-wezen plek op het terrein.
Voor centrumondernemers bedragen de deelnamekosten € 25,00 (excl. BTW en incl. een marktkraam).

Ondernemers gevestigd buiten het bedrijvenpark en het centrum kunnen zich presenteren bij een van de deelnemende bedrijven op Wheemergaarden of op een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld terrein.
Deze ondernemers betalen tussen € 100,00 en € 250,00 (excl. BTW) afhanke-lijk van het aantal medewerkers. De kosten worden vastgesteld als het aantal deelnemers en de definitieve invulling van het programma bekend zijn.

Promotie         
Er wordt huis-aan-huis een speciale krant verspreid, waarin door de deel-nemende ondernemers geadverteerd kan worden. Ook is het mogelijk een redactioneel stuk (advertorial) te plaatsen.

Aanmelding     
Aanmelden voor deelname aan de Open Bedrijvendag kan via een mail naar secretariaat@needseondernemers.nl.

Werkgroep      
De organiserende werkgroep bestaat uit Albert Kroon (KMG), Arjan Nijland (Scheers en Roes Makelaars), Pascal Wissink (Wissink Metaalbewerking B.V.), Richard Grevelink (AV Integrate), Randal Heinneman (HR schoon en veililg), Patrick te Woerd (Bouwbedrijf te Woerd) en Estrella van Liere (Madeby eetbeleving).

11 februari – Bijeenkomst Ontmoeten in Neede

Datum: maandag 11 februari 2019
Start: 20.00 uur, inloop: 19.30 uur
Locatie: Van Gellicumzaal (Assink), Julianastraat 12a, Neede

De Gemeenschapsraad Neede (GRN) onderzoekt in samenwerking met de  Leefbaarheidsalliantie Gelderland het gebruik van accommodaties/lokalen in Neede door verenigingen, groepen en organisaties. Zie ook de website van de Gemeenschapsraad.

Wij hebben in november beheerders/eigenaren van accommodaties en in december/januari gebruikers van deze accommodaties benaderd voor het invullen van een enquête.

Het doet ons plezier te kunnen melden dat we veel ingevulde enquêtes hebben ontvangen. Ook hebben een aantal mensen aangegeven mee te willen denken over een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Geweldig!

Op 11 februari willen wij de eerste analyse van de enquêtes presenteren. Met elkaar bespreken of er nog andere ideeën leven. En een aanzet geven hoe verder te gaan. Wethouder Marijke van Haaren zal deze avond aanwezig zijn.

Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk accommodatiebeheerders/eigenaren en verenigingen, groepen en organisaties te benaderen. Maar het is altijd mogelijk dat we bijv. een vereniging vergeten zijn. Ook als u niet benaderd bent of geen lid van een vereniging, maar wel gewoon belangstellend of misschien op zoek bent naar een accommodatie hopen wij van harte u te zien op

Maandag 11 februari 2019 19.30 uur in de Van Gellicumzaal

Regiegroep Ontmoeten in  Neede

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is een bundeling  van vier Gelderse organisaties: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Spectrum, Zorgbelang inclusief en Plattelandsjongeren Gelderland. De Alliantie wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. Voor Ontmoeten in Neede werkt de GRN samen met de DKK en Spectrum.

30km Zone Borculoseweg

1 februari 2019: Om de verkeersveiligheid in het Needse centrum te verbeteren plaatsten gemeentewerkers vanmorgen de 30km-bordjes op de Borculoseweg.

Vanaf vandaag mag er tussen het Hemelmanplantsoen en de Leeuwerikstraat niet meer harder worden gereden dan 30 km per uur.