11 februari – Bijeenkomst Ontmoeten in Neede

Datum: maandag 11 februari 2019
Start: 20.00 uur, inloop: 19.30 uur
Locatie: Van Gellicumzaal (Assink), Julianastraat 12a, Neede

De Gemeenschapsraad Neede (GRN) onderzoekt in samenwerking met de  Leefbaarheidsalliantie Gelderland het gebruik van accommodaties/lokalen in Neede door verenigingen, groepen en organisaties. Zie ook de website van de Gemeenschapsraad.

Wij hebben in november beheerders/eigenaren van accommodaties en in december/januari gebruikers van deze accommodaties benaderd voor het invullen van een enquête.

Het doet ons plezier te kunnen melden dat we veel ingevulde enquêtes hebben ontvangen. Ook hebben een aantal mensen aangegeven mee te willen denken over een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Geweldig!

Op 11 februari willen wij de eerste analyse van de enquêtes presenteren. Met elkaar bespreken of er nog andere ideeën leven. En een aanzet geven hoe verder te gaan. Wethouder Marijke van Haaren zal deze avond aanwezig zijn.

Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk accommodatiebeheerders/eigenaren en verenigingen, groepen en organisaties te benaderen. Maar het is altijd mogelijk dat we bijv. een vereniging vergeten zijn. Ook als u niet benaderd bent of geen lid van een vereniging, maar wel gewoon belangstellend of misschien op zoek bent naar een accommodatie hopen wij van harte u te zien op

Maandag 11 februari 2019 19.30 uur in de Van Gellicumzaal

Regiegroep Ontmoeten in  Neede

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is een bundeling  van vier Gelderse organisaties: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Spectrum, Zorgbelang inclusief en Plattelandsjongeren Gelderland. De Alliantie wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. Voor Ontmoeten in Neede werkt de GRN samen met de DKK en Spectrum.