14 maart – Informatieavond Natuurpark Kronenkamp

Vooruitlopend op de opening van Natuurpark Kronenkamp op 28 juni a.s. wordt op donderdagavond 14 maart om 19.30 uur een informatieavond georganiseerd in de Dr. van Gellicumzaal, Julianastraat 12A in Neede.

Er wordt verteld en getoond wat er allemaal te gebeuren staat en waar gebruik van kan worden gemaakt. 

Het gaat o.a. over het nieuwe ontmoetingscentrum, de natuurwerkplaats,  de vleermuizenexpositie, de geschiedenis van Neede en de ontwikkeling van het waterzuiveringsmuseum.

De stichting hoort graag van u wat u mist of waaraan u een bijdrage wilt leveren.

Geïnteresseerd? De stichting ontmoet u graag op 14 maart a.s.