Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijvenparken

De bedrijventerreinen in Neede (Wheemergaarden en Russchemors) hebben (opnieuw) het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

In het auditrapport van keuringsinstantie KIWA wordt vooral ook de goede samenwerking tussen de verschillende partijen geprezen. Dat is de samenwerking tussen de ondernemersvereniging, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger. Wethouder Economie Gerjan Teselink is blij met het wederom toekennen van het keurmerk. “Op al die verschillende terreinen in Berkelland wordt bijzonder goed samengewerkt en we weten elkaar uitstekend te vinden. Het geeft aan dat ook op de Needse Bedrijventerreinen de zaken goed voor elkaar zijn. Daar mogen we trots op zijn”.

Het certificaat is op 11 mei, tijdens de algemene ledenvergadering, door wethouder Gerjan Teselink uitgereikt.