Keurmerk Veilig Ondernemen

7 januari 2020

Het centrum van Neede heeft voor de tweede keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Ondernemersvereniging Neede (OVN), gemeente, brandweer en politie coördineerde de afgelopen 3 jaar maatregelen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Zo was er aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties, het tegengaan van overlast en inbraak, brandveilige opslag op private terreinen en het tegengaan van criminele ondermijning (onder andere hennepteelt, productie synthetische drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting).

Richard Grevelink (voorzitter OVN): ”Een schoon en veilig centrum is belangrijk voor het ondernemers-klimaat, maar we kijken hierbij voornamelijk door de bril van de consument. Met name op het gebied van verkeersveiligheid liggen er nog wat uitdagingen waarover we in goed overleg zijn met onder andere de gemeente. We zijn erg blij met het behaalde certificaat, maar werken hard door aan een nog betere consumentenbeleving.”

Medio 2019 is de veiligheidssituatie in het centrum onderzocht. Er is een enquête gehouden onder winkeliers, die gevestigd zijn in het centrum. Daarnaast zijn er gegevens van gemeente, politie en brandweer verzameld. Ook is er een schouw in het centrum uitgevoerd. Daaruit bleek dat de veiligheids-situatie in Neede goed is, maar het kan beter. Er is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende 3 jaar. Dit plan werd afgelopen november door de certificerende instantie (KIWA) getoetst en goed bevonden. Het certificaat is eind december officieel uitgereikt aan de deelnemers van de werkgroep.

Burgemeester Van Oostrum is blij met het certificaat: “We streven naar schone, duurzame en veilige centra. Dit bevordert het ondernemersklimaat. Het KVO draagt hier positief aan bij, dus ik ben er trots op dat het centrum van Neede dit certificaat heeft.”

==================================================================

Zowel Industrieterrein Wheemergaarden als het centrumgebied zijn in het bezit van een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen, wat staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein/centrumgebied. In de werkgroepen KVO hebben ondernemers, politie, brandweer en gemeente zitting, met als doel de veiligheid op het bedrijventerrein en in het centrumgebied op een hoger plan te krijgen.

Enkele verzekeraars verlenen bedrijven die gevestigd zijn op een KVO-gecertificeerd bedrijventerrein een korting van 10% op hun premie voor de brandverzekering.

Certificaat Industrieterrein Wheemergaarden:

Uitreiking certificaat centrumgebied:
0