Over de vereniging

Welkom bij de Needse Ondernemersvereniging

Op onze internetsite vindt u alle informatie over de vereniging, haar leden, de voordelen als lid en de vele verschillende vlakken waarop wij ons binnen en buiten de Needse samenleving actief inzetten voor diverse doelen.

De vereniging is voor, en wordt gedragen en bestuurd door, haar leden. Enkele voorbeelden hiervan vindt u in onze nieuwsbrief. Deze verschijnt minimaal 4 keer per jaar, met informatie over activiteiten, ledenprofielen, nieuwe leden en allerhande ander Needs nieuws.

Daarnaast vinden er regelmatig updates plaats van onze website en zijn er verscheidene ledenbijeenkomsten en activiteiten het hele jaar door.
Dit alles om iedereen optimaal op de hoogte te houden van alles wat er leeft en speelt binnen de vereniging, de samenleving en bij elkaar onderling.

Heeft u nog vragen? Mist u iets op onze website? Lid worden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Over de vereniging

Na een bewogen periode binnen de vereniging eind 2007 en begin 2008 heeft het huidige bestuur van de vereniging een nieuwe vorm aangenomen.

Dit traject is in samenwerking en met de ondersteuning van de Kamer van Koophandel ingezet en doorlopen. Hieruit is een volledig nieuwe structuur ontstaan, die de vereniging nog beter moet laten functioneren, maar ook de takenlast van iedereen beter en prettiger heeft verdeeld.

Kort samengevat geeft onderstaand organigram deze structuur weer.

Uit het organogram blijkt dat de organisatie bestaat uit 3 werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een teamleider/voorzitter. De 3 teamleiders vormen samen met het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) het voltallige bestuur. Het bestuur onderhoudt contact met de Kamer van Koophandel en via het Platform BV Berkelland met de Gemeente Berkelland. Het bestuur wordt daarnaast ondersteund door een professioneel secretariaat.

Essentieel voor deze structuur is het toepassen van werkgroepen, die met een eigen budget een eigen jaarplan opstellen. Deze opzet vergroot niet alleen de slagkracht van de vereniging, maar verhoogt ook de betrokkenheid van de leden bij de OVN. In tegenstelling tot andere plaatsen kiest de OVN bewust voor een algemene ondernemersvereniging. Enerzijds is de schaal van Neede te beperkt om een slagvaardige winkeliersvereniging te kunnen laten functioneren. De detailhandel heeft de ondernemers in de overige sectoren dus nodig. Anderzijds hebben de overige sectoren ook een duidelijk belang bij een goed voorzieningenniveau en evenementen vanuit de detailhandel. Er is dus sprake van wederzijdse belangen en afhankelijkheid op Needse schaal.

Bedrijvenkring Berkelland

De vereniging maakt deel uit van de Bedrijvenkring Berkelland, het overkoepelende orgaan  van ondernemersorganisaties binnen de Gemeente Berkelland. Meer informatie hierover is te vinden op www.bedrijvenkringberkelland.nl.