BedrijfsHulpVerlening (BHV)

DATA BHV-CURSUSSEN 2020

 • vrijdag 20 maart 2020          08.30-16.30  Locatie: Studio16, Borculoseweg 16
 • woensdag 27 mei 2020        08.00-17.00  Locatie: Studio16, Oudestraat 18
 • dinsdag 20 oktober 2020     08.30-16.30  Locatie: Studio16, Oudestraat 18

Neem voor informatie over de cursussen en aanmelding contact op met TragterGroep (telefoon: 0545-820203 of E-mail info@tragtergroep.nl).

——————————————————————————————————————–

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Wij adviseren om dit jaarlijks te herhalen.

Op 22 mei 2012 is een contract getekend door de OndernemersVereniging en Tragter Brandbeveiliging (inmiddels TragterGroep). Hierin is vastgelegd dat Tragter de (herhalings)cursussen BHV voor onze leden verzorgt. Tragter is zowel contract- als contactpersoon. Dit betekent dat correspondentie over BHV-cursussen alleen van Tragter kan komen.

In het contract zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 • Tragter verzorgt 2x per jaar een (herhalings-)cursus BHV voor leden van de OVN.
 • Een basiscursus duurt 1 dag en kost voor OVN-leden € 155,00 excl. BTW (incl. lesmateriaal, certificaat en pasje).
 • Een herhalingscursus duurt ½ dag en kost voor OVN-leden € 90,00 excl. BTW (incl. lesmate-riaal, certificaat en pasje).
 • Een herhalingscursus kan ook in 1 dag gevolgd worden en kost voor OVN leden € 155,00 excl. BTW (incl. lesmateriaal, certificaat en pasje).
 • De cursussen worden bij Tragter gegeven.
 • Data worden jaarlijks begin januari bekend gemaakt aan het secretariaat van de OVN.
 • Uitnodigingen voor herhalingscursussen worden minimaal 2 maanden van te voren door Tragter naar de betreffende ondernemers verstuurd.
 • Het minimum aantal cursisten bedraagt 10. Het maximum aantal cursisten bedraagt 16.
 • Gedurende het eerste jaar vinden cursussen in Neede ook doorgang als het minimum aantal cursisten niet wordt gehaald. Hierbij volgen de desbetreffende deelnemers een cursus samen met niet-leden.
 • Indien een cursist verhinderd is wordt een alternatieve datum aangeboden, bij voorkeur in Neede.
 • Indien beide vastgestelde data in Neede volgeboekt zijn wordt een extra datum toegevoegd.
 • Tragter is voor (de leden van) de OVN zowel contactpersoon als contractpersoon.
 • Correspondentie en facturering worden door Tragter verzorgd.
 • De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van het NIBHV. De herhalingscursus is gericht op het opfrissen van kennis over bijvoorbeeld eerste hulp, calamiteitenbestrijding en samenwerking met professionele hulpverleningsinstanties. De herhalingsdagen sluiten aan op iedere willekeurige BHV-cursus, mits het BHV-certificaat niet ouder is dan 2 jaar.
 • De OVN publiceert de cursusdata op haar website en agenda en besteedt aandacht aan de cursussen in haar digitale Nieuwsbrief.
 • De OVN zal haar (nieuwe) leden wijzen op het collectieve contract met Tragter.
 • Jaarlijks wordt deze overeenkomst geëvalueerd.

Neem voor informatie over de basis- en herhalingscursussen en de data waarop deze gegeven worden contact op met TragterGroep (telefoon: 0545-820203 of E-mail info@tragtergroep.nl).