BedrijfsHulpVerlening (BHV)

DATA BHV-CURSUSSEN 2023

 • nog niet bekend

Neem voor informatie over de cursussen en aanmelding contact op met TragterGroep (telefoon: 0545-820203 of e-mail info@tragtergroep.nl).

——————————————————————————————————————–

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die verleend wordt bij ongewenste gebeurtenissen binnen een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is het voor ieder bedrijf verplicht de bedrijfshulpverlening goed op orde te hebben. Dit betekent onder andere dat er altijd minimaal één gecertificeerde BHV’er aanwezig dient te zijn.

Tragter Groep verzorgt opleidingen voor BHV, naast vele andere opleidingen ten behoeve van veiligheid.

Ondernemers Vereniging Neede en Tragter Groep hebben in 2012 een contract getekend, waarin is vastgelegd dat Tragter Groep de BHV basis en herhalingstraining voor leden van de Ondernemers Vereniging Neede verzorgt. Tragter Groep is zowel contract- als contactpersoon. Dit betekent dat correspondentie over de BHV cursussen alleen van Tragter Groep kan komen.

In het contract zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Tragter Groep verzorgt 2x per jaar een BHV (herhaling-)cursus voor leden van OVN;
 • Een basiscursus duurt 1 dag en kost voor OVN leden € 155,00 excl. BTW (incl. lesmateriaal, certificaat en pasje);
 • Een herhalingscursus (bestaande uit telkens 2 onderdelen) duurt een halve dag en kost voor OVN-leden € 90,00 excl. BTW (inclusief certificaat en pasje);
 • Een herhalingscursus kan ook in 1 dag gevolgd worden en kost voor OVN leden € 155,00 excl. BTW (incl. lesmateriaal, certificaat en pasje);
 • Uitnodigingen voor herhalingscursussen worden minimaal 2 maanden van te voren door Tragter Groep naar de betreffende ondernemers verstuurd.
 • De trainingen worden in Neede gegeven;
 • Data worden jaarlijks begin januari bekend gemaakt aan het secretariaat van OVN;
 • Het minimum aantal cursisten bedraagt 10. Het maximum aantal cursisten bedraagt 15;
 • Gedurende het eerste jaar vinden cursussen ook doorgang als het minimum aantal cursisten niet wordt gehaald. Hierbij volgen de desbetreffende deelnemers een cursus samen met niet-leden;
 • Indien een cursist verhinderd is, wordt een alternatieve datum aangeboden (bij voorkeur in Neede);
 • Indien beide vastgestelde data in Neede volgeboekt zijn, wordt een extra datum toegevoegd;
 • Tragter Groep is voor (de leden van) OVN zowel contactpersoon als contractpersoon;
 • Correspondentie en facturering worden door Tragter Groep verzorgd;
 • De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van het NIBHV. De herhalingscursus is gericht op het opfrissen van kennis over bijvoorbeeld eerste hulp, calamiteitenbestrijding en samenwerking met professionele hulpverleningsinstanties. De herhalingsdagen sluiten aan op iedere willekeurige BHV-cursus, mits het BHV-certificaat niet ouder is dan 2 jaar;
 • OVN publiceert de cursusdata op haar website en agenda en besteedt aandacht aan de cursussen in haar digitale Nieuwsbrief;
 • OVN zal haar (nieuwe) leden wijzen op het collectieve contract met Tragter Groep;
 • Jaarlijks wordt deze overeenkomst geëvalueerd;
 • Een BHV herhalingscursus op een eigen locatie kost € 1395,- excl. BTW per dag. Het maximaal aantal personen bij een halve dag is 10 per dagdeel;
 • Een BHV basiscursus op eigen locatie kost € 1500,- excl. BTW per dag. Het maximaal aantal personen voor een hele dag is 12;
 • Wanneer de cursus op eigen locatie gegeven wordt, dienen jullie zelf voor de lunch te zorgen. Het verzoek is hierbij rekening te houden met de instructeur.

Neem voor informatie over de basis- en herhalingscursussen en de data, waarop deze gegeven worden, contact op met Tragter Groep (telefoon: 0545-820203 of E-mail info@tragtergroep.nl).