Ondernemersfonds

Door de inzet van een Ondernemersfonds is het mogelijk de collectieve belangen van de ondernemers in de gemeente Berkelland beter en professioneler te kunnen behartigen. Het is een fonds van, door en voor ondernemend Berkelland. Er is een toename van het aantal onderwerpen met een collectief belang waar ondernemers mee worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld bereikbaarheid en veiligheid, sluitingstijden, overlastsituaties, onderhoudszaken, de nieuwe omgevingswet, duurzaamheidseisen etc.

Door het ondernemersfonds, en daarmee de centrale organisatie middels het Platform BV Berkelland, ontstaat een structuur waarin deze zaken collectief voor Berkelland professioneel worden opgepakt.

Het Ondernemersfonds wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting, bestuurd door afgevaardigden van de Industriële Kring Berkelland (IKB), de centrumondernemers- en bedrijvenparkverenigingen. De middelen voor het uitvoeren van plannen om collectief het ondernemersklimaat te verbeteren komen uit dit Ondernemersfonds. Lees verder