5 en 6 juni a.s. Atelierroute Berkelland

In 2017 en 2019 organiseerde Kunstkring B-Art samen met KunstKring Ruurlo tijdens de Pinksterdagen de Berkellandse Atelierroute. De gastvrije kunstenaars en de bezoekers vanuit de Achterhoek en van ver daarbuiten waren zeer enthousiast. Zo enthousiast dat de Atelierroute een vervolg krijgt in 2022 tijdens Pinksteren op zondag 5 en maandag 6 juni 2022. De atelierhouders zetten de deuren open van 11.00 tot 17.00 uur.

Uit ervaring weten we dat verschillende Berkellandse kunstenaars tijdens de Atelierroute graag hun atelier delen met een andere kunstenaar. Meer kunst maakt de route nog aantrekkelijker en biedt een grotere variëteit.

De overzichtstentoonstelling die in het Kulturhus in Ruurlo wordt gehouden wordt op zaterdag 4 juni feestelijk geopend om 20.00 uur. Op zondag en maandag is deze te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor deelnemende kunstenaars op https://kunstkringruurlo.nl/atelierroute-2022/

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijvenparken

De bedrijventerreinen in Neede (Wheemergaarden en Russchemors) hebben (opnieuw) het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

In het auditrapport van keuringsinstantie KIWA wordt vooral ook de goede samenwerking tussen de verschillende partijen geprezen. Dat is de samenwerking tussen de ondernemersvereniging, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger. Wethouder Economie Gerjan Teselink is blij met het wederom toekennen van het keurmerk. “Op al die verschillende terreinen in Berkelland wordt bijzonder goed samengewerkt en we weten elkaar uitstekend te vinden. Het geeft aan dat ook op de Needse Bedrijventerreinen de zaken goed voor elkaar zijn. Daar mogen we trots op zijn”.

Het certificaat is op 11 mei, tijdens de algemene ledenvergadering, door wethouder Gerjan Teselink uitgereikt. 

21 mei a.s. Modderfestijn Speeltuin De Berg

Zaterdag 21 mei 2022 van 13.30 tot en met 16.30 uur is het jaarlijkse Modderfestijn.

Wat staat er die dag op het programma? Hieronder enkele opsommingen maar er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren maar dat houden wij nog even geheim!
Buikschuiven, Watertikspelletjes en Waterglijbaan.

Entree is 2,- euro (lid en geen lid zijn beide welkom), dat is inclusief onbeperkt ranja en iets lekkers. Opgave is niet nodig: iedereen mag mee doen met het Modderfestijn!

Nog even enkele tips!!!
1. Smeer je goed in met zonnecreme.
2. Neem oude kleding mee of badkleding.
3. Slippers zijn prima.
4. Handdoek of Badlaken is ook erg handig.
5. Extra kleding.

I.v.m. deze activiteit is de speeltuin die dag dicht voor regulier publiek. Verkoop van snoep, limonade, koffie en thee is ook weer mogelijk. Het liefst zoveel mogelijk gepast betalen! 

15 mei a.s. – Vogelbeurs

Op zondag 15 mei a.s. organiseert de Vogelvereniging Borculo-Neede e.o. weer een vogelbeurs. De beurs vindt plaats bij Café Restaurant De Olde Mölle en is geopend van 09.30 tot 12.00 uur.